Pudełko 3D

Jeśli ktoś jeszcze tego nie wie, to z tego tutoriala dowie się jak dwuwymiarowy obiekt zamienić w obiekt 3D. W tym wypadku - pudełko.Potrzebować będziemy dwa obrazki umieszczone na oddzielnych warstwach, reprezentujące przód i bok naszego pudełka

3d_01.jpg

Teraz dopasowujemy bok do przedniej części (dobrze jest wykorzystać przy tym przyciąganie do linii pomocniczych). Żeby nasz przykład był jeszcze efektowniejszy za jednym zamachem załatwimy sobie od razu odbicie w podłożu na jakim “postawimy” nasze pudełko. W tym celu powielamy warstwy i wykonujemy na nich odbicie pionowe (Edycja - Przekształć - Odbij pionowo).

3d_02.jpg

Poniższe czynności wykonywać będziemy na połączonych warstwach, w celu uzyskania takich samych przekształceń na warstwach oryginalnych oraz ich kopiach. Łączymy zatem ze sobą warstwę będącą przodem pudełka i jej kopię i stosujemy swobodne przekształcenie (Ctrl+T); najpierw perspektywa, a potem zniekształcenie, do uzyskania pożądanych proporcji. Podobnie postąpimy z warstwą z bokiem pudełka i jej kopią.

3d_03.jpg
Możemy już rozłączyć warstwy, a zamiast tego połączyć w dół (Ctrl+E) bok z przodem i to samo z ich kopiami. Teraz dodamy cień. Na samym spodzie tworzymy nową warstwę. Narzędziem Lassa wielokątnego rysujemy kształt cienia rzucanego przez nasze pudełko i wypełniamy selekcję kolorem czarnym. Na warstwie stosujemy rozmycie gaussowskie z promieniem 4px i zmniejszamy nieco krycie warstwy.

3d_04.jpg
Nie wygląda to jeszcze najlepiej, gdyż musimy doprowadzić do porządku kwestie związane z odbiciem. Czynimy zatem aktywną tę warstwę i tworzymy maskę warstwy, klikając w palecie Warstwy. Wybieramy narzędzie Gradient liniowy z opcją “Od koloru narzędzia do koloru tła” i ciągniemy z góry na dół na masce warstwy z odbiciem, czyniąc ją częściowo przezroczystą.

3d_05.jpg
Na koniec można pobawić się jeszcze ze stylowym oświetleniem obiektu i uzyskać ciekawe rezultaty. Poniżej efekt końcowy

3d_06.jpg