Wypunktowanie

Wypunktowanie lub listy numerowane; służą do tego na co wskazuje sama ich nazwa. Aby zachować jednakowy format w obrębie wszystkich wypunktowanych akapitów nie róbmy tego ręcznie. Zaznaczmy przeznaczone do wypunktowania akapity i kliknijmy jedną z dostępnych opcji - numerowanie lub wypunktowanie

word_004.gif

Wskazówka: gdy dopiero zaczynamy tworzyć listę numerowaną wstawmy liczbę 1, postawmy kropkę, następnie znak spacji, napiszmy tekst akapitu i wciśnijmy klawisz Enter. Kolejny numer i wcięcie tekstu ustawi nam się automatycznie. Ponowne wciśnięcie klawisza Enter zakończy numerację i powrócimy do pierwotnego stylu dokumentu. Jeśli ta metoda nie zadziała to musimy się upewnić, że w pozycji menu “Narzędzia - Autokorekta” na zakładce “Autoformatowanie podczas pisania” jest zaznaczone pole wyboru przy pozycji “Listy numerowane automatycznie“.

Jeśli w dalszej części tekstu zajdzie potrzeba użycia kolejnej listy numerowanej, to warto wiedzieć, że może ona być numerowana od początku lub być kontynuacją poprzedniej listy. Wystarczy zaznaczyć akapity listy i klikając prawym klawiszem z dostępnego menu kontekstowego wybrać “Wypunktowanie i numerowanie“. W otwartym oknie są trzy zakładki; środkowa z nich: “Numerowane” zawiera na dole interesujące nas pola wyboru.