Spis treści

Tu znajdą zastosowanie style, o których była mowa w artykule "Style", o ile z nich korzystaliśmy. Jeśli trzymaliśmy się zasady, aby każdy tytuł rozdziału był pisany stylem “Nagłówek 1“, podrozdziału “Nagłówek 2” kolejnych wewnętrznych podziałów kolejnymi stylami nagłówkowymi, to w kilka chwil możemy otrzymać aktualizowany automatycznie spis treści. Ustawiamy kursor w miejscu, w którym ma się znaleźć spis treści i korzystamy z pozycji menu “Wstaw - Indeks i spisy“, gdzie na zakładce “Spis treści” wybrać możemy styl spisu treści, rodzaj wyrównania numerów stron, znaki wiodące tabulacji oraz poziom nagłówków które spis treści ma obejmować.

Wskazówka: ilekroć zmieni się coś w tekście dokumentu, to umieszczając kursor w obrębie Spisu treści i wciskając klawisz F9 możemy zaktualizować spis. Do wyboru mamy wówczas aktualizację całego spisu, bądź tylko numerów stron.