Efekt jak z Archiwum X

Zaczynamy z nowym obrazem RGB, tło czarne. Teraz wpisujemy kolorem białym jakiś tekst i renderujemy warstwę tekstową.

x-files_01.jpg

Następnie przechodzimy na zakładkę “Kanały” i tworzymy nowy kanał klikając ikonkę chan_lay.gif. Zmieniamy nazwę kanału na “Orginal“. Teraz klikamy z klawiszem Ctrl na kanale RGB, a otrzymane zaznaczenie wypełniamy na biało.

x-files_02.jpg

Duplikujemy kanał “Orginal” przeciągając jego miniaturkę na ikonkę chan_lay.gif i klikamy na nim z klawiszem Ctrl. Zmieniamy nazwę kanału na “Biały“. Zaznaczenie poszerzamy o 2 px (Zaznacz - Zmień - Rozszerzanie) i wypełniamy na biało.

x-files_03.jpg

Likwidujemy zaznaczenie (Ctrl + D) i na całym kanale stosujemy rozmycie gaussowskie (Filtr - Rozmycie - Rozmyj Gaussowsko) z promieniem 2px.

x-files_04.jpg

Duplikujemy teraz kanał “Biały“, zmieniamy nazwę na “Żółty“. Klikamy na nim z klawiszem Ctrl, zaznaczenie poszerzamy o 2px i wypełniamy na biało. Likwidujemy zaznaczenie i stosujemy rozmycie gaussowskie z promieniem 3px.

x-files_05.jpg

Ponownie duplikujemy, tym razem kanał “Żółty“, zmieniamy mu nazwę na “Zielony“, wczytujemy maskę klikając na kanale z Ctrl, zaznaczenie poszerzamy o 6px i wypełniamy na biało. Likwidujemy zaznaczenie i kolejny raz stosujemy rozmycie gaussowskie z promieniem 6px.

x-files_06.jpg

W następnym etapie wracamy do kanału RGB. Musimy załadować kanał zielony (Zaznacz - Wczytaj zaznaczenie).

x-files_07.jpg

Zaznaczenie wypełniamy kolorem R-0, G-255, B-0. Powtarzamy krok ładując kanał “Żółty” i wypełniając maskę kolorem R-128, G-255, B-0 oraz wczytując kanał “Biały” i wypełniając zaznaczenie kolorem białym.

x-files_08.jpg

Aby zakończyć efekt należy jeszcze wczytać kanał “Orginal“, zaznaczenie zwęzić o 1px i wypełnić maskę na czarno. Gotowe!

x-files_fin.jpg