Raster jak z gazety

Pamiętacie czasy, kiedy zdjęcia w gazetach nie były najlepszej jakości? Dziś też sztucznie możemy uzyskać taki efekt przy użyciu jednego filtra.

gaz01.jpg

Otwieramy obraz, który chcemy zrastrować i jeśli jest kolorowy to przekształcamy go do odcieni szarości; Obrazek - Tryb - Skala szarości.

Następnie zwiększamy nieco kontrast zdjęcia. Teraz przechodzimy do menu Filtr - Pikslowanie - Rastrowanie kolorów i stosujemy wartości domyślne za wyjątkiem maks. promień, który ustawiamy na 4px.

rastr.jpg

W przypadku kiedy użycie filtra uczyni zdjęcie nieczytelnym należy cofnąć akcję i powiększyć zdjęcie np. o 200% (wartość optymalną trzeba dobrać eksperymentalnie). Po ponownym użyciu filtra (ustawienia bez zmian) trzeba przywrócić oryginalny rozmiar obrazka, a efekt powinien być bardziej zadowalający.

Teraz możemy stare gazety zilustrować na swój sposób, czego przykład można zobaczyć poniżej

gaz_fin.jpg