Tytuł rozdziału w nagłówku

Istnieje duże zapotrzebowanie na umieszczanie w nagłówkach stron tworzonych dokumentów rozmaitych dodatkowych informacji, z których najbardziej powszechną jest tytuł rozdziału. Proces ten można w pełni zautomatyzować, ale warunkiem podstawowym aby to się udało jest stosowanie w tytułach rozdziałów styli nagłówkowych. Używanie styli po raz kolejny okazuje się niezastąpione, bo oprócz możliwości zautomatyzowania czynności tworzenia spisu treści (o czym była mowa w artykule "Spis treści") możemy teraz wykorzystać je do umieszczenia w nagłówku dowolnych innych informacji - aktualnie interesuje nas wstawienie tam tytułów rozdziałów. Przejdźmy zatem do rzeczy.

Aby mieć możliwość pisania w obszarze nagłówka strony musimy go uaktywnić. Klikamy w menu Widok pozycję Nagłówek i stopka

tyt_w_nag_01.jpg

Ukaże się nam pasek narzędzi nagłówka i stopki

tyt_w_nag_02.jpg
oraz otrzymamy możliwość pisania w obrębie nagłówka i stopki.

tyt_w_nag_07.jpg
Na tym etapie warto wiedzieć, że już po wpisaniu czegokolwiek w miejscu kursora pojawi się to na wszystkich stronach. Można też skorzystać z rozwijanego menu Wstaw pozycję Autotekstu i wybrać interesujący element do wstawienia. Polecam poeksperymentować z innymi możliwościami tego narzędzia.

Wracając do tytułów rozdziałów w nagłówku strony - posłużymy się specjalnym polem. Z menu Wstaw wybieramy Pole

tyt_w_nag_04.jpg

Następnie w otwartym okienku

tyt_w_nag_05.jpg

wybieramy w jego lewej części kategorię Łącza i odsyłacze, a z prawej strony zaznaczamy pole StyleRef. Klikamy przycisk Opcje i przechodzimy na zakładkę Style.

tyt_w_nag_06.jpg

Z listy używanych w dokumencie styli wybieramy i zaznaczamy ten, którym pisane były tytuły rozdziałów (standardowo używa się do tytułowania rozdziałów najwyższego poziomu stylu Nagłówek 1), po czym klikamy przycisk Dodaj do pola. Zatwierdzamy OK. Powracamy tym krokiem do pierwszego okna, gdzie też zatwierdzamy nasze działanie OK.

tyt_w_nag_08.jpg

Dodanie poziomej kreski pod tekstem to kwestia ustawienia dolnego obramowania akapitu. Prościej można to uzyskać wpisując pod tytułem rozdziału w nagłówku kilka znaków “-”, lub “=” (dla uzyskania podwójnej linii) i wciskając Enter - znaczki zamienią się na linię.

tyt_w_nag_09.jpg

Cel osiągnięty. Koniec.